امیرحسین عرب

امیرحسین عرب

تاریخ ثبت : 1398/2/12

یک تار موی این نوجوان 16 ساله کاراته کار.. امیرحسین_عرب بر صدها استاد پیر ذوب شده در غرب می ارزد..