مراسم سوم و هفتم پدر شهید حسین محمودی کهن

مراسم سوم و هفتم پدر شهید حسین محمودی کهن

تاریخ ثبت : 1398/4/12

مراسم سوم و هفتم پدر شهید حسین محمودی کهن 


در تاریخ 14 تیر 98 ساعت 16 الی 18  در بلوار توحید -خیابان 13 آبان -مسجد حضرت معصومه (س) برگزار میگردد.