مراسم چهلم مادر شهید علیمحمد بنادکوکی

مراسم چهلم مادر شهید علیمحمد بنادکوکی

تاریخ ثبت : 1398/4/22

مراسم چهلم شادروان حاجیه خانم فاطمه بنادکوکی 


پنجشنبه 27 تیر 

ساعت 17 الی 18.30

بلوار طالقانی جنوبی - خیابان وحدت -کوچه شهید خانمحمدی