جشن بزرگ دهه کرامت

جشن بزرگ دهه کرامت

تاریخ ثبت : 1398/4/23

جشن بزرگ دهه کرامت در تاریخ 20 تیر 98 در گلزار شهدای چهارصد دستگاه کرج برگزار شد .