مصاحبه با شهید جاوید الاثر در عملیات والفجر8

مصاحبه با شهید جاوید الاثر در عملیات والفجر8

تاریخ ثبت : 1398/9/15

شهیدان «علی و محمد حسین» لطفی در طول سال های دفاع مقدس حماسه ها آفریدند و خدا می خواست که آن ها گمنام بمانند.

 شهید «علی لطفی» در سال 1361 در عملیات رمضان به فیض شهادت نائل گشت ولی پیکر مطهرش پس از 14 سال چشم انتظاری مادر به آغوشش بازگشت.

 شهید نوجوان «محمد حسین لطفی» در سن 16 سالگی در سال 1364 در عملیات غرور آفرین والفجر 8 در منطقه ام الرصاص با اصابت تیری به پیشانی اش به شهادت رسید. پیکر مطهر این شهید نوجوان هرگز بازنگشت. اما هنوز این مادر صبور چشم انتظار رسیدن خبری یا بازگشت قطعه ای استخوان از پیکر فرزندش است.

 پیکر شهید «علی لطفی» در گلزار شهدای چهارصد دستگاه کرج، در قبری که مادر به یاد فرزندش آماده ساخته بود، پس از 14 سال آرام گرفت. اما قبر شهید نوجوان «محمد حسین لطفی» همچنان در انتظار تکه ای استخوان صبورانه چشم به راه دوخته است.