تشییع پیکر مطهر مادر شهید محمد رضا دیداری

تشییع پیکر مطهر مادر شهید محمد رضا دیداری

تاریخ ثبت : 1398/12/26


تشییع پیکر مطهر مادر شهید محمد رضا دیداری حاجیه خانم سکینه موذن جمعه ۲۵ اسفند ۹۸