سرباز خدا

سرباز خدا

تاریخ ثبت : 1399/1/22

این مرد سرافراز سعادتمند، که به دست سیاه‌روترین عناصر و چهره‌ها به شهادت رسید. انسان صادق و ذاکر و خاشع و با اخلاصی بود که برای خدا کار می‌کرد و در دوران جنگ و بعد از جنگ وظیفه خود را انجام داد.


۱۳۷۸/۱/۲۳-رهبر انقلاب