آماده سربازی ام

آماده سربازی ام

تاریخ ثبت : 1399/1/22

«انتظاری که از آن سخن گفته‌اند، فقط نشستن و اشک ریختن نیست؛ انتظار به معنای این است که باید خود را برای سربازىِ امام زمان آماده کنیم.»

1381/7/30-رهبر انقلاب