مستندشهیدناصرچاکرالحسینی

مستندشهیدناصرچاکرالحسینی

تاریخ ثبت : 1399/2/5

یکم شهریور 1338، در شهرستان کرج به دنیا آمد. پدرش رمضان و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. لبنیات فروش بود. سال 1358 ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. هفدهم اردیبهشت 1361، با سمت فرمانده گروه در خرمشهر بر اثر اصابت گلوله به قلب، شهید شد. مزار وی در گلزار شهدای چهارصددستگاه زادگاهش قرار دارد.