مستند شهید تورج فلاح فر

مستند شهید تورج فلاح فر

تاریخ ثبت : 1399/4/6

شهید تورج فلاح فر

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: 26-6-1345

شمسی محل تولد: خوزستان - اهواز

تاریخ شهادت : 11-7-1361شمسی

محل شهادت : سومار 

عملیات:مسلم ابن عقیل(ع) 

گلزار شهدا: چهارصددستگاه 

شهر:البرز - کرج

مشاهده مستند شهید: