مستندشهید محمود دره شیری

مستندشهید محمود دره شیری

تاریخ ثبت : 1399/4/6

شهید محمود دره شیری
نام پدر: محمدحسین
تاریخ تولد: 28-4-1347 شمسی
محل تولد: البرز - کرج
تاریخ شهادت : 20-4-1364 شمسی
محل شهادت : دو کوهه
گلزار شهدا: چهارصددستگاه
البرز - کرج

مشاهده مستند: