ماجرای هجوم به خانه حضرت فاطمه زهرا (س) و حوادث پس از آن

ماجرای هجوم به خانه حضرت فاطمه زهرا (س) و حوادث پس از آن

تاریخ ثبت : 1399/10/9

بریده باد زبانی که شان زهرا رو از خطبه خوانی به نوحه سرایی تبدیل میکند..

اگر خطبه زهرا را نگفتی گریه زهرا هم معنی پیدا نمیکند