مرحوم اصغر زارع فتح آبادی برادر شهید رضا زارع فتح آبادی

مرحوم اصغر زارع فتح آبادی برادر شهید رضا زارع فتح آبادی

تاریخ ثبت : 1399/12/28

برادر انقلابی و پاسدار ارزش های جهادی برادر شهید رضا زارع فتح آبادی و خادم الشهدا  کربلایی اصغر  زارع فتح ابادی امروز1399/12/28 به رحمت خدا پیوست .. روحش شاد و جنت رضوان جایگاهش باد .. امشب نماز لیله الدفن را فراموش نکنید .. مرحوم اصغر  فرزند بمان علیی