شهید حسینی , سیدجلیل

نام پدر : سیدغریب

مشاهده زندگی نامه

شهید چاکر الحسینی , ناصر

نام پدر : رمضان

مشاهده زندگی نامه

شهید دهقان , غلامحسین

نام پدر : علی اصغر

مشاهده زندگی نامه

شهید زارع , غلامرضا

نام پدر : غلامعلی

مشاهده زندگی نامه

شهید خدری , غلامحسین

نام پدر : عباس

مشاهده زندگی نامه

شهید خان محمدی , مرتضی

نام پدر : غلام حسین

مشاهده زندگی نامه

شهید جعفری جلگه , عباس

نام پدر : كریم

مشاهده زندگی نامه

شهید یادگاری , مهدی

نام پدر : علی

مشاهده زندگی نامه