فتح6

سطح نبرد: 
نامنظم
سال: 
1366
شناسنامه عملیات : 

زمان : 27/ 3/ 1366

منطقه : مرگه سور و دیانا

رمز:"یا زهرا (س)"

شرح مختصر نبرد

تاریخ عملیات : 27/ 3/ 1366

با مناسب شدن شرایط جوی در مناطق مرزی ایران و عراق، مجدداً واحدهای تحت امر قرارگاه رمضان سپاه به شمال عراق نفوذ کردند تا با همکاری نیروهای حزب دمکرات کردستان عراق عملیات نامنظم ديگری  را در محدوده شهرهای مرگه سور و دیانا  اجرا کنند.

پس از انتقال نیروها و تجهیزات مربوطه، عملیات فتح6 با رمز "یا زهرا (س)" در 27 خرداد 1366 اجرا گردید و طی آن نیروهای عمل کننده موفق شدند چندین مرکز نظامی و تأسیسات دولتی شهرهای  مرگه سور و دیانا عراق را منهدم نمایند و بیش از 800 نفر از نیروهای عراقی را به کشته و یا زخمی کرده و حدود 130 نفر را نیز به اسارت در آورند.

منبع: اطلس راهنما 12- آذربایجان غربی در جنگ با ضد انقلاب و دفاع مقدس ،صفحه 202

جبهه نبرد: 
عملیات برون مرزی